การตรวจเช็คสภาพยางก่อนออกเดินทาง

จะรู้ได้อย่างไร ว่าย่างรถยนต์ที่ใช้สมควรเปลี่ยนใหม่?

ผู้ใช้รถหลายคนไม่ทราบว่าจริงๆ แล้ว รถที่เราใช้นั้นถึงกำหนดจะเปลี่ยนยางหรือยัง
ฉะนั้นเรามาสังเกตยางรถยนต์กันดีกว่า
วิธีสังเกตยางง่ายๆ คือ

*ยางผ่านการใช้งานมานานกว่า 2 ปี (นับจากวันที่ติดตั้งยางเข้ากับล้อรถ, หรือคิดเป็นระยะทางมากกว่า 50,000 กม.)

*หรือสังเกตจากสภาพยางดังรูปต่อไปนี้ หากเกิดอาการใดอาการหนึ่งใน 4 นี้ ก็สมควรเปลี่ยนยางก่อนออกเดินทางครับ

ที่มา : QCT-AUTO